Temže

Pramen londýnského života

Nejslavnějším mostem přeš řeku Temži je Tower Bridge v srdci britského hlavního města Londýna. Chtějí-li pod tímto zvedacím mostem, který je jednou z dominant britské metropole, proplout velké lodě, pak se most uprostřed rozevře a vozovka se na obou stranách zvedne do výše. Pro turisty je to stále jeden z nejoblíbenějších motivů k fotografování.

Temže, nejdůležitější anglická řeka, má prameniště v Cotswold Hills. Až k Lechlade v údolí při horním toku Temže je tato řeka splavná. Její horní tok teče až do Oxfordu východním směrem a nedaleko tohoto známého univerzitního města svůj směr mění. U Readingu protíná Temže terasovitou krajinu a na východním pobřeží ústí do Severního moře. Na své cestě míjí Temže Windsor, sídlo anglické královské rodiny, ale především protéká britským hlavním městem Londýnem.

Trychtýřovité ústí Temže je 148 kilometrů dlouhé a až devět kilometrů široké. Tímto ústím proudí do vnitrozemí velké množství vody. Při přílivu dosahují přílivové vlny až pětimetrové výše a v Londýně dokonce sedmimetrové! Ke zmenšení rizika velkého přívalu vody v metropoli zřídila britská vláda protipřílivovou hráz u Silvertownu, nedaleko londýnského předměstí Greenwich. Futuristicky ztvárněná vodní bariéra byla dokončena v roce 1982 a disponuje deseti uzávěrami, které regulují výšku řeky. Vzhledem k tomu, že Londýn každých sto let poklesne o 30 centimetrů, byly celé kilometry jeho břehů zvýšeny a zpevněny hrázemi.

Temže je tradičně nejdůležitější zásobárnou vody pro Londýn a obrovskou aglomeraci kolem anglické metropole. Také města Oxford a Reading využívají vodu z Temže. Už více než jedno století je Temže od sladkovodního toku u pramene až k slanému ústí do Severního moře pečlivě zkoumaná vědci. Britové chrání tuto řeku všemi prostředky: Po přijetí zákona proti znečišťování Temže z roku 1963, se veškeré prohřešky vůči životnímu prostředí velmi přísně trestají.

Když se vojska římského císaře Claudia při svém válečném tažení dostala na britské ostrovy, založila u brodu na řece Tamesis, jak Římané Temži nazývali, vojenský tábor s názvem Londinium. Toto město se rychle rozvinulo ve významné ve významné obchodní centrum, kolem něhož Římané z bezpečnostních důvodů vystavěli obrovské hradby.

Po odchodu Římanů z Londinia v 5. století přicházelo nebezpečí pro tuto zemi po vodě – Anglii přepadli Dánové a Vikingové. Nemálo jejich lodí využilo ústí Temže jako strategicky důležitou vodní cestu pro své výpady do vnitrozemí.

V roce 1157 se v Londýně usadila hanza. Temže, po níž byla přepravována většina zboží z Londýna, přispěla podstatnou měrou k uznání a prosperitě britského hlavního města, jež se v 16. století rozrostlo na město s více než půl milionem obyvatel.

Také díky zámořským državám, patřícím britskému impériu, vládl na březích této řeky čilý ruch. K rozkvětu londýnského přístavu přispěli obchodníci z celého světa. Na počátku 19. století byl London Harbour největším přístavem v zemi.

Přístav na Temži byl během druhé světové války částečně zničen německým leteckým bombardováním. Jeho hospodářský význam sice v posledních letech poklesl, ale přesto zůstává jednou z nejdůležitějších součástí londýnského hospodářství. V Docklands se uskutečnil jeden z nejambicióznějších architektonických projektů poválečných evropských dějin. Na základech starých doků, otřesných krizí v loděnicích, vzniklo zejména v období vlády Margaret Thatcherové mnoho kancelářských a podnikových komplexů. Mrakodrapy na březích Temže tvoří dnes nové panorama města Londýna.

 

Hospodářství

 • Nejdůležitější zásobárna vody pro Londýn
 • Významná obchodní tepna
 • Sportovní plavba

 

Podnebí

Kontinentálně oceánské. Průměrná teplota v Londýně v lednu 4 a v červenci 18 stupňů Celsia.

Pamětihodnosti

Londýn (Tower, Tower Bridge, Tate Gallery, westminster, Victoria Embankment, Docklands), zámek Windsor, Oxfordská univerzita, protipřílivová bariéra u Silvertownu

Základní údaje

 • Délka: 338 km
 • Velikost koryta Temže: 9873 km²
 • Průtok vody: téměř 100 m3/s
 • Důležité přítoky: Churn, Coln, Windrush, Evenlode, Cherwell, Ock, Thame, Kennet, Loddon, Colne, Wey, Mole
 • Největší města: Oxford, Reading, Slough, Kingston, Londýn, Southend-on-Sea

 

Zajímavosti

 • Hostinec u Temže je název jednoho z nejvýznamnějších románů autora detektivek, Edgara Wallace.
 • César dal řece její jméno – z latinského Tamesis se v angličtině stalo River Thames.
 • Univerzitní město Oxford vděčí za svůj název poloze na Temži – anglické slovo oxford znamená totiž v doslovném překladu brod pro voly.
 • Meč, vyplavený v roce 1857 přílivem, je dnes vystaven v British Museum, protože se na něm dochoval nápis starým runovým písmem.