Převody jednotek

Délkové míry
základní jednotka menší  jednotka
inch (palec)
foot (stopa) 12 inch
yard 3 foots
mile (míle) 1760 yard
anglická mořská míle
Kubické míry
základní jednotka metrická jednotka
cubic inch 16,3870253 cm3
ounces (unce) 2,84125 dl
gills 0,1420625 l
pinta 0,5683 l
quart 1,1365 l
gallon (= 4 quarts = 8 pints = 32 gills = 1600 ounces) 4,545963 l
cubic foot 28,31677 l
quarter (= 8 bushels) 290,9 l
cubic yard 764,55285 l
Váhové míry
základní jednotka menší jednotka
grain (pozn. 1)
avoirdupuis dram
troy dram
avoirdupuis ounce
troy ounce (trojská unce)
troy pound 12 troy ounces = 90 troy drams = 5760 grains
avoirdupuis pound 16 avoirdupuis ounces = 256 avoirdupuis drams
short ton 2001 avoirdupuis pounds
long ton 2240 avoirdupuis pounds
Plošné míry
základní jednotka metrická jednotka
square inch 6,4516 cm2
square foot 9,2903 dm2
square yard 0,836126 m2
acre (= 4840 sq. yards = 160 sq. roods) 4046,849 m2
square mile (= 640 acres) 2,59 km2