Birmingham

Druhé největší město Anglie

Birmingham zažil v posledních desetiletích proměnu z ponurého průmyslového centra v kulturní město. Sídlí tu dvě univerzity, významné knihovny, muzea, galerie, divadla i rozhlasová a televizní studia.

Přibližně 180 kilometrů severozápadně od britského hlavního města Londýna, uprostřed území West Midlands, krajiny, známé také jako Black Country, leží průmyslová metropole Birmingham.

V průmyslových zónách tohoto milionového města se koncentruje strojírenský, automobilový, elektronický a chemický průmysl. Birmingham není městem příliš pohledným, s výjimkou několika pozůstatků viktoriánské architektury a systému kanálů, který je větší než v Benátkách. Toto město je především džunglí moderních účelových staveb, ulic, železničních přejezdů a ponurých předměstí z 19. a 20. století. Kvůli značnému nahromadění továrních komínů jako by zde už nezbylo místo pro stavební umění vyšší estetické hodnoty. Nevelký počet pozoruhodnějších budov pochází teprve z novější doby.

V posledních desetiletích se však Birmingham s rostoucí mírou úspěšnosti snaží setřásat image čistě průmyslového města, ve kterém není místa pro kulturu. Nejznámějším svědkem kulturního procitnutí je Birmingham Symphony Orchestra, hudební těleso, které si dokázalo vydobýt světovou proslulost. Alexandra Theatre je domovskou scénou souboru D´Oyly Carte Opera Company, který se zaměřuje na satirické operety z viktoriánského období. City Museum and Art Gallery se může pochlubit jednou z nejvýznamnějších sbírek v Anglii, samozřejmě mimo Londýn. Za tento status vděčí především sbírce předraffaelovského malířství a kreseb, ale i sochám od Rodina a Henryho Moora. Pohled na průmyslový rozvoj Briminghamu skýtá Museum of Science and Industry, v němž jsou vystaveny staré parní stroje a turbíny vodních elektráren. Rovněž Black Country Museum v Dudley nabízí pohled na průmyslovou minulost Birminghamu, autentickým způsobem přibližuje život na přelomu 19. a 20. století.

Již v první polovině 16. století byl Birmingham znám dokonalým zpracováním kovů. Vlastního rozkvětu však toto město uprostřed Anglie dosáhlo až za průmyslové revoluce. Díky téměř nevyčerpatelným zdrojům rud a uhlí v okolí města zažíval Birmingham od konce 18. století razantní rozmach. Během několika desetiletí došlo v této průmyslové metropoli k největšímu nahromadění továren v celé Anglii. Z kovu se tu vyráběly nejrůznější věci, mimo jiné i více než 800 000 zbraní pro občanskou válku v Severní Americe.

Město kouřících továrních komínů a vzduchu černajícího se mourem ztělesňovalo pokrokové myšlení a průmyslovou prosperitu jako žádné jiné. Současné s tím vznikla i nová společenská třída – průmyslový proletariát, jehož masová chudoba a bída se stala zdrojem společenských nepokojů. Jako první se v 19. století pokusil uvést průmyslový pokrok do souladu se sociální spravedlností starosta Joseph Chamberlain.

Provedl nové členění města, aby odstranil divoce bující chudinské čtvrti. Někteří průmyslníci, jako např. majitel továrny na čokoládu George Cadbury, podporovali jeho úsilí o vytvoření humánnějších životních podmínek pro dělníky.

V období mezi dvěma světovými válkami bylo vybudováno více než 50 000 sociálních bytů. Během druhé světové války byla velká část starého města zničena německými bombardéry. Dnes se Birmingham skví v novém lesku jako moderní velkoměsto, v němž se koncentrují perspektivní průmyslová odvětví.

 

Hospodářství

 • Průmysl: strojírenský, automobilový, elektrotechnický, elektronický, chemický a potravinářský
 • Tiskárny
 • Nakladatelství
 • Služby
 • Obchod
 • Veletrhy

      Podnebí

Průměrná teplota v lednu 4 stupně Celsia, v červenci 16. Roční množství srážek 670 mm.

Údaje v číslech

Počet obyvatel: 1 milion

       Rozloha: 265 km²

Hustota osídlení: 3 774 obyv/ km²

       Pamětihodnosti

Katedrály St. Chad´s  St. Philip´s, kostely St. Martin a St. Paul, radnice, Aston Hall, City Museum and Art Gallery, Museum of Science and Industry

Základní údaje

 • Jedno z největších průmyslových center v Evropě a jedno z nejstarších ve Velké Británii
 • Náboženství: stoupenci anglikánské církve, katolíci
 • Letiště: Elmond Airport

Zajímavosti

 • Důležitý impuls industrializaci Birminghamu dala továrna na parostroje Boulton and Watt, první svého druhu na světě.
 • Katedrála St. Chad´s byla první katolickou katedrálou, která byla vystavěna po období reformace v Anglii.
 • Stavební sloh Městské haly (Town Hall) připomíná klasický chrám. Kolem této stavby stojí čtyřicet korintských sloupů.
 • V roce 1846 bylo v birminghamské Městské hale poprvé uvedeno slavné oratorium Elias od Felixe Mendelssohna-Barthodyho.