Bristol

Stará dobrá Anglie se špetkou moře

Patrně neexistuje teenager, který by s nadšením nepřečetl Ostrov pokladů. Děj tohoto světově proslulého románu Roberta Louise Stevensona, narozeného v roce 1850 v Edinburghu, se zčásti odehrává právě v Bristolu. Pro pirátskou hospodu Spyglas si Stevenson vzal za vzor prastarou tavernu Llandgover Throw u dlážděného nábřeží bristolského starého města, kterou si lze prohlédnout i v současnosti. Piráti s dřevěnou nohou a klapkou přes oko tu sice už nepobíhají, ale na interiéru taverny se čas příliš nepodepsal.

Bristol má nejen krásný starý přístav, ale také nádherné visuté mosty z minulého století. Isambard Kingdom Brunel, tvůrce železniční trasy z Londýna do Bristolu, zkonstruoval v letech 1831 až 1864 most dlouhý 400 metrů.

V Bristolu si přijdou na své také milovníci starých kostelů ze staré dobré Anglie. Katedrála, budovaná a rozšiřována od roku 1148, je obzvlášť působivým architektonickým dílem. Za to, že se v roce 1542 stala katedrálou a sídlem biskupa, vděčí panovníkovi, který žil spíše nekřesťansky. Jindřich VIII. vstoupil do dějin zejména tím, že dal popravit dvě ze svých celkem osmi žen, protože mu stály v cestě k uzavření nového sňatku. Svými zdobenými klenbami, pilíři a středověkým kůrem vyzařuje tento kostel útulnou atmosféru.

Neméně pozoruhodná je i stavba kostela St. Mary Redcliff. Pod věží tohoto kostela stojí dřevěná postava královny Alžběty I., tudorské panovnice a protihráčky Marie Stuartovny. Kostel St. Mary uchvacuje nádherným barevným prosklením, které bylo vytvořeno v 16. a 17. století ve Francii.

Bristol se může honosit tím, že je jedním z nejstarších přístavních měst na britských ostrovech. Už v 6. století před naším letopočtem bylo toto město známé jako centrum námořního obchodu. Strategicky výhodná poloha na soutoku řek Avon a Frome přiměla Sasy k vybudování pevnosti na základech staršího hradu hraběte Roberta z Gloucesteru.

V období pozdního středověku a rané renesance se Bristol rozvinul v nejvýznamnější námořní město Anglie. John Cabot odtud v roce 1497 vyplul do Ameriky a objevil severoamerickou pevninu. O pouhý rok později se vydal na cestu i jeho syn Sebastian, aby prozkoumal východní pobřeží Ameriky. Plavil se od Newfoundlandu až k Floridě, a položil tak základy pro pozdější britskou kolonizaci. V anglické občanské válce se město dostalo mezi dvě fronty. Oliver Cromwell, vůdce republikánů, dal v roce 1655 zničit bristolský zámek. Kvetoucí obchod s třtinovým cukrem, rumem a otoky však válka narušila jen krátkodobě. Město se stalo anglickou branou do Ameriky. Postavení nejdůležitějšího přístavu na západním pobřeží Velké Británie však ztratil, protože řeka Avon zde není splavná pro velké námořní lodě. Jeho místo zaujalo město Avonmouth na břehu Bristolského zálivu.

Díky obchodu dospěl Bristol k velkému blahobytu a všem to také prezentoval prostřednictvím velkolepých kostelů.

Na předměstí Filton je letecká továrna a řada moderních průmyslových podniků.

Hospodářství

  • Provoz přístavu
  • Průmysl: spotřební, potravinářský, chemický, papírenský, letecká doprava, lety do vesmíru, jaderná energie
  • Významný sektor služeb

Podnebí

Oceánské, průměrná teplota v lednu 4 a v červenci 16 stupňů Celsia.

Údaje v číslech

Rozloha: 110 km²

Počet obyvatel:  393 900

Hustota osídlení: 3 599 obyvatel na km²

Vzdálenost od Londýna: 290 km

Vzdálenost od města Bath: 21 km

Překládka zboží v přístavu: 5 milionů tun ročně

 

Pamětihodnosti

katedrála, Lladoger Throw, kostel St. Mary Redcliff, kostel St. Mary, nábřeží starého města, Cliftonův most, Cabot Tower, Art Gallery Museum

Základní údaje

  • Hlavní město hrabství Avon
  • Náboženství: stoupenci anglikánské církve, protestanti
  • Letiště: Lulsgate

Zajímavosti

  • Ve staré bristolské burze si lze dodnes prohlédnout mosazné pilíře, u nichž dříve obchodníci prováděli své platby.
  • Každý rok se v Bristolu koná festival vína, který požívá vážnosti v celé zemi.
  • V letech 1500 až 1750 vlastnil Bristol v Anglii monopol na obchodování s třtinovým cukrem.
  • Tzv. Bristol Sound, poněkud zádumčivá varianta elektronické hudby konce devadesátých let, pochází právě z tohoto anglického přístavního města. Ke známým představitelům tohoto stylu patří Tricky nebo Portishead.