Cardiff

Srdce Walesu

Walesané jsou zvláštním druhem lidí. Přestože jejich bývalé království bylo už v roce 1284 přičleněno k anglické koruně, tedy o celá staletí dříve než Skotsko, lpějí dodnes na vlastní waleské kultuře. Ostatně ve svém jazyce říkají Walesu Cymru. Velštinu však ovládá již jen čtvrtina místních obyvatel.

Cardiff, kterému Walesané říkají Caedydd, byl povýšen na administrativní hlavní město Walesu teprve v roce 1955. Někdy se mu také posměšně přezdívá sídlo koloniální správy. Toto město, malebně rozložené při ústí řeky Taff do Bristolského zálivu, má zároveň dopravně výhodnou polohu. Sídlí tu rozmanitá průmyslová odvětví, jako je železárenství, ocelářský, ropný, textilní nebo automobilový průmysl. Díky vlastní univerzitě a řadě muzeí je Cardiff také kulturním centrem Walesu. Avšak to, co činí Cardiff jedinečným, je jeho mohutný hrad, vypínající se v centru města. Cardiff Castle byl vybudován na místě staré římské pevnosti, z níž se dosud uchovalo několik kusů zdí. Přesněji řečeno tato dominanta Cardiffu v sobě skrývá vlastně tři malé pevnosti najednou. V roce 1090 byla nová pevnost vystavěna na kopci a přístavby následovaly v průběhu několika staletí.

Rovněž vnitřní zařízení hradu stojí za zhlédnutí. Zajímavý náhled do stavebních slohů různých epoch umožňují bohatě zdobený interiér, komnaty v předraffaelovském stylu a knihovna.

Už Staří Římané dokázali ocenit přednosti pásu země při ústí řeky Taff do Bristolského zálivu. Až do 4. století našeho letopočtu měli dobyvatelé z jihu v oblasti dnešního Cardiffu vojenský tábor. Samotný Cardiff byl založen kolem roku 1100, kdy tu Normané vystavěli hrad. Exponáty z této doby – předměty všedního života nebo hudební nástroje, si mohou zájemci prohlédnout ve Waleském národním muzeu, které samozřejmě sídlí ve hlavním městě tohoto dílčího státu Velké Británie. V roce 1350 sice Cardiff získal městská práva, ale nadále měl spíše venkovský charakter. K radikální změně došlo až na konci 19. století, kdy se stal Cardiff centrem těžby uhlí celého Walesu.

V okolí města se nachází jedno z nejstarších evropských center důlní těžby. Kolem Swansea se už od 16. století těžil cín, měď a zejména uhlí.

Během strukturálních změn, které začaly od 70. let Wales velmi tvrdě postihovat, tisíce lidí ztratily práci. Když se dnes turisté procházejí po Queens street, nejživější třídě Wales, není už po někdejších nepokojích ani stopy. Těžký průmysl vystřídaly vyspělé technologie, elektronika a farmacie.

 

Hospodářství

  • Průmysl: kovozpracující, ropný, textilní, automobilový, hutnictví železa, mechanika
  • Centrum služeb

 

Podnebí

Mírné oceánské podnebí. Průměrná teplota v lednu 6 a v červenci 15 stupňů Celsia.

 

Údaje v číslech

Rozloha: 119 km²

Počet obyvatel:  341 000

Hustota osídlení: 4 392 obyvatel na km²

 

Pamětihodnosti

Cardiff Castle, Národní muzeum, St, Fagan Welsh Folk Museum, Welsh Industrial and Maritime Museum, Lladaffská katedrála, Caerphilly Castle

 

Základní údaje

  • Významné přístavní město
  • Hlavní město Walesu
  • Jazyky: angličtina a velština
  • Náboženství: katolíci, příslušníci anglikánské církve
  • Městské části: Cathays, Blackweir, Maendy, Grangetown, Butetown, Roath, East Moors, Leckwith, Rierside
  • Letiště: Cardiff-Wales, 19 kilometrů západně od města